شاهد كيف تصنع باب مخفي في ماين كرافت!

Video Information

اذا كنت تسوي هذا الباب بهذا الشكل فهذا المقطع لك اوكي يا شباب في البدايه عشان نسوي الباب الجديد لازم تجهزون هذه الاغراض كلها تكون عندكم ايش راح نسوي نحط الطريقه واحد اثنين ثلاث بلوكات فوق بعض بذا الشكل ومن هنا واحد اين 3 ونقفلهم مع بعض بهذه الطريقه ننزل تحت من هنا نكسر بلوكتين

ونحط هذا الريد ستون بهذا الشكل ونحط هذا الباب حق السور بهذه الطريقه ونحط فوق الفرشه الحمراء بهذه الطريقه وبعد كذا بكل بساطه نحط هنا الزر بهذا الشكل ويكون ك عندنا الباب السحري بهذا الشكل يعني فاضي المكان شوفوا كيف ما نقدر ندخل زي كذا بهذا الشكل بس لما نضغط الزر راح نقدر

ندخل بهذه الطريقه وبكذا يكون سوينا

This video, titled ‘كيف🤔 تسوي باب مخفي و جذاب🚪😍 | بطريقة سهلة💯 | #minecraft #ماين_كرافت’, was uploaded by سلطع | salte on 2024-01-03 15:09:17.
It has garnered 16544 views and 446 likes. The duration of the video is 00:00:41 or 41 seconds.

 • JETHALAL & BABITA LOVE STORY | MINECRAFT ROLEPLAY

  JETHALAL & BABITA LOVE STORY | MINECRAFT ROLEPLAY My First Impressions on Jethalal and Babita Love Story Minecraft Roleplay Video OMG, so like, I was scrolling through YouTube and I came across this Minecraft video titled “JETHALAL AND BABITA | LOVE STORY | TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMAH | MINECRAFT ROLEPLAY” and I was like, what even is this? But I clicked on it anyway because I love me some Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah drama, haha! Initial Thoughts When the video started, I was like, wait, is this really happening? Jethalal and Babita in Minecraft? This is some next level roleplay, lol! I couldn’t stop laughing… Read More

 • Sneaky Minecraft Village Prank

  Sneaky Minecraft Village Prank My First Impressions on Minecraft Video: QISHLOQDA TASHLANDIQ BINO OMG guys, so I was scrolling through YouTube and I came across this Minecraft video titled “Minecraft lekin QISHLOQDA TASHLANDIQ BINO | u yerda kimdir bormi 😱 #dizzer” and I was like, what even is this? 😂 Initial Reaction: First of all, the title is in a language I don’t even understand, but it’s got emojis so it must be good, right? 🤷‍♀️ There’s something about horror and Minecraft in the hashtags, so I’m already intrigued. Spooky Minecraft, count me in! 👻 Video Details: Channel: DizzerUz Tags: #horrorminecraft #DizzerUz #minecraftuzbekcha… Read More

 • Crafting Chaos: Ohio’s Minecraft Showdown

  Crafting Chaos: Ohio's Minecraft Showdown In Ohio, Minecraft reigns supreme, With builds that make us all dream. From castles to farms, and dungeons to explore, Ohioans in Minecraft never bore. Redstone creations, minigames galore, Ohio’s Minecrafters always want more. With creativity and skill, they craft with delight, In the world of Minecraft, their talent takes flight. So join us in this Ohio Minecraft show, Where the fun and excitement always flow. From memes to mods, and everything in between, Ohio in Minecraft is a sight to be seen! Read More

 • Java 21 Snapshot News!

  Java 21 Snapshot News! My First Impressions on Minecraft Snapshot 24w14a – Java 21! OMG, so like, I was scrolling through YouTube and I stumbled upon this Minecraft video about the new Snapshot 24w14a – Java 21! I was like, “What even is this? Let’s check it out!” Snapshot 24w14a News So, apparently, this snapshot has been out for a while, but this news video is finally here! It’s slow news video is slow, but hey, better late than never, am I right? #minecraftemployee About the Video Okay, so the guy in the video, slicedlime, works for Minecraft at Mojang but the YouTube… Read More

 • Sneaky $1 Minecraft Event Heist

  Sneaky $1 Minecraft Event Heist My First Impressions on the Minecraft Video Introduction So, like, I was scrolling through YouTube, looking for some funny Minecraft videos to watch, and I stumbled upon this one titled “I stole Skeppy’s server to make a $1 Minecraft Event…” I mean, how could I resist clicking on that, right? So, I clicked on it and boy, was I in for a wild ride! The Video The video starts off with this dude, a6d, talking about how he stole Skeppy’s Minecraft server to host this crazy $1 event. I mean, who does that? It’s both hilarious and kind of… Read More

 • Rhyme Time: I Can’t Grasp It #shorts

  Rhyme Time: I Can't Grasp It #shorts In the world of Minecraft, where blocks are the key, I bring you the news in a rhyming spree. Updates and patches, all in a rhyme, Crafting the stories, every single time. From the Ender Dragon to the Nether’s blaze, I’ll keep you informed in all the craze. So join me in this rhyming delight, As we explore Minecraft, day and night. With a wink and a nod, and a playful spin, I’ll keep you entertained, let the fun begin. So stay tuned for more, in this rhyming show, As we dive into Minecraft, let’s go with the flow! Read More

 • Crafting Iron Golem in Minecraft

  Crafting Iron Golem in Minecraft My Minecraft Adventure Welcome to My Minecraft Adventure! Chapter 1: The Iron Golem So, like, I was scrolling through YouTube, right? And I stumbled upon this video about how to make/spawn an Iron Golem in Minecraft. I was like, “OMG, I need to watch this!” Video Details: How to Make/Spawn IRON GOLEM in Minecraft (Bedrock/PE/Java) Working Fastest Plane in Minecraft – Watch Here This video is about: Minecraft iron golem tutorial Minecraft iron farm How to spawn iron golem Iron golem farm design Chapter 2: My Thoughts After watching the video, I was like, “Whoa, I never knew you… Read More

 • Exploring Minecraft Horror LIVE #1

  Exploring Minecraft Horror LIVE #1 My First Minecraft Horror Experience: A DigitalToon Adventure! Introduction Ciao ragazzi! So, like, I just stumbled upon this super cool Minecraft Horror video by DigitalToon.official and I was like, “OMG, I have to watch this!” Let me tell you all about my first impressions and the wild ride that followed! Video Details Title: APPRODIAMO su MINECRAFT HORROR #1! La mia prima LIVE! Tags: #live #minecraft #horror First Impressions So, I clicked on the video and the first thing I noticed was the super catchy intro music. It got me all hyped up and ready for some spooky Minecraft adventures!… Read More

 • 25 Insanely Hard PC RTS Games (2020-2023)

  25 Insanely Hard PC RTS Games (2020-2023) My First Impressions on Top 25 Challenging RTS Games for PC Games (2020-2023) OMG, like hi everyone! So, like, today I watched this super cool video about the top challenging RTS games for PC games from 2020 to 2023. And let me tell you, it was like, totally epic! Here’s a rundown of my thoughts and first impressions: 1. Minecraft Legends 00:13 Okay, starting off with Minecraft Legends, like, who doesn’t love Minecraft, am I right? Building stuff and fighting mobs, sign me up! 2. War on the Sea 00:46 War on the Sea sounds intense, like, are we… Read More

 • Putin & Karlson Choose Best Minecraft Cheat

  Putin & Karlson Choose Best Minecraft Cheat Exploring the World of Minecraft Cheats with Wild Client Embark on a journey through the exciting realm of Minecraft with the latest cheat tool, Wild Client. In this video, viewers are introduced to a new dupe method and how to enhance their gameplay using this free cheat on Funtime Minecraft. Don’t miss out on the opportunity to elevate your gaming experience. Watch the video to uncover all the intricacies of this cheat! Discovering Wild Client Wild Client offers players a unique advantage in Minecraft by providing access to exclusive cheats that can enhance their gameplay. With features like the… Read More

 • Minecraft Finale: The CRAZIEST Gamer Reacts! 🤯 #minecraftshorts

  Minecraft Finale: The CRAZIEST Gamer Reacts! 🤯 #minecraftshortsVideo Information This video, titled ‘Playing minecraft for the last time 🙁 #mimecraftshorts #minecraft #viral #subscribe’, was uploaded by GAMER R8 on 2024-01-03 05:12:07. It has garnered 4175 views and 121 likes. The duration of the video is 00:00:42 or 42 seconds. Read More

 • Revisiting Childhood Memories in Minecraft’s Past

  Revisiting Childhood Memories in Minecraft's PastVideo Information This video, titled ‘I want to go back (Nostalgic Minecraft Mix)’, was uploaded by CharScar on 2024-02-03 15:07:31. It has garnered views and [vid_likes] likes. The duration of the video is or seconds. Hope you enjoy the mix! I do not own any of this music. All credit goes to the amazing composer C418 … Read More

 • Ram Nation

  Ram NationFun 1.8 kitpvp server, simple server with FFA and 1vs1. Roleplay and parkour in beta Skywars will be added. 1v1 your friend with Differend Kits! Play in events to be featured in videos! Have Fun! Up to 500 players! Rams69.aternos.me Read More

 • The oasis SMP Vanilla smp Anarchy 1.20.4 No Whitelist

  Vanilla Minecraft Server If you’re looking for a true vanilla server without claims or plugins, look no further! Join our active small community where you can enjoy everything Minecraft has to offer and interact with other players. The server has a peak of 4-5 players during business hours (around 6PM EST). With a mix of past artifacts and a young environment, you can easily catch up by joining now. The only rule is no cheating or hacking. Server Details: IP: jamysmp.dedimc.io Join our Discord: https://discord.gg/2dBJAH24Na Read More

 • Minecraft Memes – Whattttttt!?!?!?

  Minecraft Memes - Whattttttt!?!?!?Looks like this meme really hit the jackpot with a score of 21! Must be some high-quality pixelated comedy. Read More

 • Crafty Castle: Minecraft’s Mighty Fort

  Crafty Castle: Minecraft's Mighty Fort In the realm of Minecraft, a fortress grand, Inspired by Olaf’s Tower, in Vyborg’s land. With history deep and legends bold, A symbol of strength, stories untold. I craft in blocks, each detail precise, Capturing the essence, a building paradise. With your support, my channel grows, Like and subscribe, as the story flows. Join me on Discord, Twitter, and more, For updates and news, I have in store. Music from games, a peaceful place, Setting the mood, with every grace. So come along, on this building ride, In Minecraft world, where dreams abide. Fortress in Minecraft, a tale to… Read More

 • Spicy Minecraft Memes for Gamers

  Spicy Minecraft Memes for Gamers Why did the creeper go to therapy? Because it had too much TNTsion! #minecraftmemes #dadjokes Read More

 • Boost Your FPS with Shulkercraft Mods

  Boost Your FPS with Shulkercraft Mods Boost Your Minecraft Experience with These FPS-Boosting Mods Are you tired of lag and low FPS in your Minecraft gameplay? Look no further! These mods are here to save the day and enhance your gaming experience. From Optifine to Sodium, these mods will not only increase your FPS but also improve render distance and overall performance. Optifine: Enhancing Your Vanilla FPS If you’re looking to boost your FPS and enhance your graphics, Optifine is the go-to mod for many Minecraft players. With Optifine, you can customize your settings, improve performance, and enjoy a smoother gameplay experience. Sodium: Taking FPS… Read More

 • Mountain Makeover: Minecraft Base Build

  Mountain Makeover: Minecraft Base Build My Epic Minecraft Base Transformation Adventure! Introduction So, like, I stumbled upon this totally rad Minecraft video about transforming a mountain into a base and I was like, “OMG, I have to watch this!” Frame At first, I was like, “Wait, what’s happening here?” But then I saw the mountain slowly turning into this epic base and I was shook! Jumps care There were some crazy jumps and I was like, “Don’t fall, don’t fall!” But the builder was a pro and made it look easy. Interior The interior design was on point! I was getting major inspo for… Read More

 • EPIC Minecraft HOMEBowo Part 1: CRAZY Adventures!!

  EPIC Minecraft HOMEBowo Part 1: CRAZY Adventures!!Video Information This video, titled ‘More minecraft :D’, was uploaded by HOMEBowo 1 on 2024-03-18 11:28:00. It has garnered 18 views and 0 likes. The duration of the video is 02:33:52 or 9232 seconds. #minecraft #gaming Read More

 • Insane TNT Run in Minecraft

  Insane TNT Run in MinecraftVideo Information This video, titled ‘Minecraft TNT 🧨 Runing #minecraft’, was uploaded by FAHD GAMING on 2024-03-02 11:13:28. It has garnered 2294 views and 32 likes. The duration of the video is 00:00:12 or 12 seconds. Minecraft TNT 🧨 Runing #minecraft minecraft, minecraft 100 days, minecraft house tutorial, minecraft music, minecraft house, minecraft song, minecraft legends, minecraft 1.20, minecraft jj and mikey, minecraft civilization, minecraft videos, minecraft aphmau, minecraft animation, minecraft april fools 2023, minecraft asmr, minecraft armor trims, minecraft automatic farm, minecraft ancient city, minecraft ambience, minecraft animation movie, minecraft allay, a minecraft parody, a minecraft house, a minecraft… Read More

 • Insane Minecraft Bookshelf Builds by Ronaldd

  Insane Minecraft Bookshelf Builds by RonalddVideo Information This video, titled ‘Librero para Minecraft #construccionesminecraft’, was uploaded by Ronaldd on 2024-03-28 21:47:26. It has garnered 6069 views and 415 likes. The duration of the video is 00:00:11 or 11 seconds. Read More

 • Danny D discovers hidden wonders in Minecraft Modded – part 1

  Danny D discovers hidden wonders in Minecraft Modded - part 1Video Information This video, titled ‘Minecraft – Modded Playthrough (No Commentary) – part 1: early exploration’, was uploaded by Danny D on 2024-02-18 01:44:12. It has garnered 61 views and 3 likes. The duration of the video is 01:57:43 or 7063 seconds. In this video, I start a new modded Minecraft world, explore the immediate area, and build (part of) a small base. I just got back in a Minecraft mood, so I set up my 200+ mods and waited for a day when I could try them out again! Most of these I’ve played with previously, but many of… Read More

 • Unleash Dinosaur Mayhem in Minecraft! #mod #mcpe

  Unleash Dinosaur Mayhem in Minecraft! #mod #mcpeVideo Information This video, titled ‘Minecraft dinosaur mod mcpe #minecraft #mod #mods #mcpe #dinosaur’, was uploaded by Natan$ on 2024-03-19 02:45:41. It has garnered 462 views and 9 likes. The duration of the video is 00:00:16 or 16 seconds. Read More

 • Insane Minecraft DemonSlayer Sword Review & New Abilities!

  Insane Minecraft DemonSlayer Sword Review & New Abilities!Video Information This video, titled ‘รีวิวแอดออน “ดาบพิฆาตอสูรสุดเจ๋ง มีปราณสุดเท่” ใน Minecraft มือถือ?🔥 (DemonSlayer) | Minecraft Addon’, was uploaded by Koontang GamerZ on 2024-03-02 12:34:41. It has garnered 5180 views and 159 likes. The duration of the video is 00:13:30 or 810 seconds. Review of the Demon Slayer add-on. You can customize your own character in Minecraft mobile..very cool!! I’m back for an Addon review after a long absence. Hope everyone will like it. #Minecraft #Minecraft #MinecraftMobile ————————————————– —————– Please press Like & Subcribe as well. So you won’t miss any new clips from us =w= Demon Slayer Addon download link: https://www.youtube.com/watch?v=_EaBQPNHBxE&t=0s&ab_channel=Frogdog… Read More

 • INSANE DUELS & BEDWARS MADNESS LIVE WITH MANGO

  INSANE DUELS & BEDWARS MADNESS LIVE WITH MANGOVideo Information This video, titled ‘Playing Bedwars And Dueling Viewers LIVE’, was uploaded by Mango on 2024-03-17 15:41:35. It has garnered 253 views and 32 likes. The duration of the video is 02:29:43 or 8983 seconds. JOIN THE DISCORD! – https://discord.gg/Hujy8vMPGG #minecraft #hypixel #Bedwars Read More

 • Win a Minecraft Mod on Spidermonkeyvr Server!

  Win a Minecraft Mod on Spidermonkeyvr Server!Video Information This video, titled ‘Minecraft server give away for mod’, was uploaded by Spidermonkeyvr on 2024-01-07 21:34:34. It has garnered views and [vid_likes] likes. The duration of the video is or seconds. Read More

 • 🔥 EPIC Minecraft Herobrine Encounter! #GoneWild

  🔥 EPIC Minecraft Herobrine Encounter! #GoneWildVideo Information This video, titled ‘Herobrine #minecraft😍😍😍😍 shorts video #music’, was uploaded by #Minecraft444 on 2024-02-18 02:39:57. It has garnered 2759 views and 221 likes. The duration of the video is 00:00:13 or 13 seconds. Read More

 • DuckMC

  DuckMCWelkom op de Minecraftservers.org pagina van DuckMC Network. DuckMC is een minecraft server die zich focust op, Training, PVP en andere Minigames. De server is 24/7 online en is te bespelen in 1.9x t/m 1.16x Dus waar wacht je nog op? Speel alleen of met je vrienden op play.duckmc.eu! Populaire games die onze server heeft zijn: The Bridge, Bedwars, Duckhunt, Parkour en nog een heel groot aanbod van Arcade Games. play.DuckMC.eu Read More

 • Artic SMP – smp

  What is Artic MC? Artic MC is a free-to-play Minecraft server inspired by the Lifesteal SMP. As a big fan, I was heavily inspired to create my own server. This server also has plugins that allow you to do what you want, such as blowing up houses, becoming the strongest player of the SMP, raiding bases, and much more. Mods: – Minimaps – Voice Chat – Gravestone And many more! Join now and experience the excitement! Discord: https://discord.gg/fZwRxygaqf Read More

 • =(====( PIXELMON BRASIL )====)=✯ TOURNAMENTS » pixelmonbrasil.com.br « RANKED ✯

  How to connect and play on this server? You must have the game version 2.0 installed. How to check? At startup, the game version will be displayed on the right, at the bottom. If it is a different version, you should change the current profile (left, bottom) and select version 2.0 Click the PLAY button, wait for the Minecraft game to load. Choose: Multiplayer Click the button “Direct connect”, or if you want to keep the server in its list, press the button “Add server” In the field “Server address” write: pixelmonbrasil.com.br (GL HF) Read More

 • Minecraft Memes – Still not enough tho (spicy)

  When you finally gather enough diamonds in Minecraft but then realize you still can’t afford that enchanted armor you wanted. Read More

 • Minecraft Clash: Crafting Chaos, Building Wars

  Minecraft Clash: Crafting Chaos, Building Wars In the world of Minecraft, Clash of Clans is the game, Where warriors battle, seeking fortune and fame. Join the fun, build your base, and fight with might, In this epic clash, where victory shines bright. Subscribe to Fanatic, for Minecraft delights, With updates and news, to keep you in the light. Join the Discord, for a chat and a laugh, With fellow gamers, on the same path. Threads and Instagram, for more fun to explore, With memes and music, to keep you wanting more. Fanatic is the name, gaming is the aim, Join the journey, and be part… Read More

 • HOT DIGGITY CREEPER! #minecraftmemes

  HOT DIGGITY CREEPER! #minecraftmemes When you spend hours building an epic structure in Minecraft and your friend comes along and blows it up with TNT: LOOK AT THAT… friendship gone in a boom! #minecraft #gaming #minecraftmemes #funny #clips #meme #reels #shorts Read More

 • Unbelievable: Raid Farms Still OP in Minecraft 23w13a!

  Unbelievable: Raid Farms Still OP in Minecraft 23w13a! Minecraft Snapshot 23w13a: Raid Farms Unaffected! With the recent release of Minecraft Java Snapshot 23w13a, players were quick to notice changes to the Bad Omen status effect and raid mechanics. However, amidst the panic and speculation, one thing remains clear – Raid Farms are NOT nerfed! What’s New in Snapshot 23w13a? In this snapshot, Mojang introduced some tweaks to the Bad Omen status effect, making it more challenging to trigger a raid. Players now need to defeat a captain to obtain the Bad Omen effect, which adds an extra layer of difficulty to the game. Raid Farms Still Effective… Read More

 • Unleashed in Minecraft Hardcore | Ep. 1

  Unleashed in Minecraft Hardcore | Ep. 1 Welcome to the World of Minecraft Hardcore! Episode 1: The Beginning of a NooOoOoOoOB Hey hey heyyyyy, it’s ya girl KRAFT SQUAD – INSHORT – KRAFTY here, and let me tell you, I am a total NooOoOoOoOB when it comes to Minecraft hardcore! But hey, we all gotta start somewhere, am I right? First Impressions: So, I stumbled upon this Minecraft Hardcore video titled “MINECRAFT HARDCORE BUT I AM ALLOWED TO DIE” and I was like, wait, what? How does that even work? But then I clicked on it and oh boy, was I in for a ride! The… Read More

 • Creepy Spider Man CALLS JJ and Mikey at 3 AM?! – Minecraft Maizen

  Creepy Spider Man CALLS JJ and Mikey at 3 AM?! - Minecraft MaizenVideo Information This video, titled ‘Why Creepy Spider Man CALLING to JJ and MIKEY at 3:00 am ? – in Minecraft Maizen’, was uploaded by Raizen on 2024-03-16 21:00:17. It has garnered 43250 views and 200 likes. The duration of the video is 00:30:35 or 1835 seconds. Why Creepy Spider Man CALLING to JJ and MIKEY at 3:00 am ? – in Minecraft Maizen This is not an official Maizen channel, we make fan videos with Mikey and JJ. Our channel is exclusively for fans of Maizen. We’re not trying to impersonate his personality, we just want to add new… Read More

 • 100 Days Surviving Hollow Earth Minecraft Hardcore

  100 Days Surviving Hollow Earth Minecraft HardcoreVideo Information This video, titled ‘I Survived 100 Days In Hollow Earth Minecraft Hardcore!’, was uploaded by KixCharms on 2024-03-09 13:00:16. It has garnered 1151 views and 26 likes. The duration of the video is 01:11:34 or 4294 seconds. 100 Days – Hollow Earth I Spent 100 Days in Hollow Earth In this video, I survived 100 days in Minecraft on HARDCORE. But this wasn’t a normal survival, I modded this completely and was inspired by Luke The Notable and Forge Labs. I survived 100 days in modded Minecraft. Zombies, Skeletons, and even pigs would destroy me just as I… Read More

 • INSANE gameplay on HARDCORE server! ATM9 #MC #letsplay

  INSANE gameplay on HARDCORE server! ATM9 #MC #letsplayVideo Information This video, titled ‘HARDCORE All The Mods 9 #ATM9 #MC #letsplay’, was uploaded by Monsieur V on 2024-04-05 12:20:52. It has garnered 9 views and 0 likes. The duration of the video is 01:07:02 or 4022 seconds. Today’s livestream we are playing modded minecraft with the modpacked called all the mods 9 installed. We are trying to play hardcore. If you would want to see more make sure to go to the main page 🙂 Read More

 • Insane Minecraft House Build Tutorial by Fevel

  Insane Minecraft House Build Tutorial by FevelVideo Information This video, titled ‘How to build a modern house in Minecraft’, was uploaded by Fevel on 2024-01-12 07:30:04. It has garnered 25 views and 1 likes. The duration of the video is 00:09:06 or 546 seconds. Support me to complete 1k🙏mambers❤️☺️ #minecraft #modern #easy #house #tutorial →Minecraft: How to Make a Modern House – Tutorial →Thumbs up & Subscribe for more =)https://youtube.com/@Fevelyt →Interior Tutorial Video: Minecraft: Large…=)https://youtu.be/OVHBVg01Kek ▼More House Tutorials▼ 👉https://youtu.be/rpWKd79v1Ao👈 👉https://youtu.be/OVHBVg01Kek👈 👉https://youtu.be/cUBUYgjadlc👈 👉https://youtu.be/9AZZbnUuIRY👈 _________________________________________________ MINECRAFT _________________________________________________ Minecraft is a highly popular sandbox video game where players have the freedom to build and create their own virtual worlds…. Read More