EPIC Naruto Mod for Minecraft PE 1.20.40+!

Video Information

Hi xin chào mọi người thì mình là Soma đây thì trong video này mình sẽ review một Naruto nha Thì Naruto này của ông tác giảib nha mọi người thì ông tác giả này quá là nổi tiếng rồi chắc là mọi người ai cũng biết ok giờ chúng ta cùng bắt đầu review nhé thì đây là khi mọi người vừa mới vào game n sẽ có cái animation chạy theo kiểu ninja này Và Ngoài ra có một cái menu menu này thì có nhiệm vụ nè Có vĩ thú nè có các loại mắt nè và có thủy độn quả độn đ đó thì để tiện cho review thì mình sẽ lấy trong kho đồ thôi [âm nhạc] nha Ok thì đầu tiên chúng ta sẽ review mấy con mắt trước tii nhá Ok đầu tiên là con mắt hề Nhân nè [âm nhạc] đây tiếp theo đó là ban nhán [âm nhạc] nha mà Đây Là Bạch Nhãn màu vàng nha Còn đây làan là cái gì đó mình không biết Tại vì mình không có theo dõi ủ Tại vì lâu rồi mình không có theo dõi Naruto Wow thì cái bạch nhãn này có hai skill à đâu thêm một skill thế này nữa nha mọi [âm nhạc] người này là biến hình cái gì đó Ok tiếp theo nữa vẫn là bạch nhãn nha Nhưng mà Đây Là Bạch Nhãn bình thường tiếp nữa là một đôi mắt của gia tộc usha Còn đây là zan kêu đầu skill thứ [âm nhạc] hai dạ skill cuối cùng Wow Oh my god khá là bá luôn nha mọi người tiếp theo nữa là yogan đây là bắt của Muto thì phải con N thì không có skill nha Ok thì tiếp theo là siz n skill đầu tàn hình tiếp theo và chữ thứ [âm nhạc] ba Ồ còn đây là Diệu hồi ga susano nè Wow Khá là đẹp luôn nha Thì đó là con mắt của [âm nhạc] Itachi bây giờ chúng ta sẽ tiếp với của Sasuke nha skill đầu tiên giống như lúc nãy skill tiếp theo đó là thi chuyển một thuực thức gì đó và skill thứ ba cũng giống như mắt của Itachi luôn [âm nhạc] nè hết rồi mọi [âm nhạc] người tiếp theo là mắt của shui nè đầu vẫn là giống hai cái x Lúc nãy D suan [âm nhạc] wow bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại vũ khí [âm nhạc] nha đầu tiên là cây của cây của ai mình cũng không nhớ [âm nhạc] nữa nhưng mà xài chêu thì không được nha Còn đây là áo của tổ [âm nhạc] ch Ok Bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại thuộc thức n Ok thì đầu tiên là kidori [âm nhạc] nè skill thứ [âm nhạc] hai và skill thứ ba tiếp theo là tới thủy độn nhê đầu tiên chữ [âm nhạc] hai chữ thứ ba nhà tù nước Dạ skill cuối cùng rồng nước Wow Khá là đẹp luôn nha Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cái cuối cùng đó là một độn và quả độn một độn n Nói chung là không có gì được bây giờ cuối cùng là quả độn [âm nhạc] nha [âm nhạc] Wow và skill cuối cùng hồi ra một con đồng nữa Ok thì đó là các loại tỷ độ quả độn trong addon này Dạ chúng ta sẽ đến với những thứ cuối cùng trong addon này [âm nhạc] nhé thì đầu tiên là n cái này thì cũng giống như chogi thôi chưa có cần nhị gì nhiều lắm cho nên chúng ta sẽ skip nó qua nhé tiếp theo là hình dạng của củ vĩ [âm nhạc] nè ngầu nhé Anh [âm nhạc] em còn đây là hình dạng của giúp vỉ Wow khá là chiến [âm nhạc] luôn nhà đây là gì y quĩ nha Ok thì hiện tại trong addon này tác giả chỉ mới thêm vào ba con vỉ thú thôi nha mình nghĩ là trong tương lai tác giả sẽ thêm vào nhiều con các con vỉ thú còn lại và kích qu ste cho nó nữa nha Ok thì Vậy là mình đã review hết tất cả mọi thứ trong addon này rồi thì video của mình đến đây là kết thúc nếu như mọi người thấy video này hay đừng quên để lại cho mình một like một Subscribe cũng như là nhấn vào quả chuông để mình có động lực làm nh video tiếp theo nhé link tải thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả còn bây giờ thì tạm biệt mọi người Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp [âm nhạc] theo [âm nhạc] CH I

This video, titled ‘🔥Addon/Mod Naruto – Ninja Craft Cực Hay Mới Nhất Cho Minecraft PE 1.20.40+ | SomaVN Official’, was uploaded by SomaVN Official on 2024-01-05 11:53:17. It has garnered 1719 views and likes. The duration of the video is 00:09:37 or 577 seconds.

📁Hello everyone, I’m Soma, my dream in the future is to become a famous Youtuber about Minecraft, I hope everyone will support me ________________________ 👍Thank you everyone for watching the video 👍If you think my video is good, then Remember to press the like and subscribe button because it’s completely free to support me! ________________________ ________________________ 📥Addon download link: Below Comments Creator Addon: ​@ryp4948 ________________________ 📎Everyone Can Follow Me Here: ________________________ 🎵Music I Often Use In Videos: -Kevin Macleod -NCS -TheFatRat -NEFFEX -Vexento -Lakey Inspired -Joakim Karud -Ikson ________________________ ©Copyright belongs to SomaVN Official channel ©Copyright By SomaVN Official ☞Do Not Reup 📌Tags: #SomaVN #naruto #addon #mcpe #minecraft ________________________ 🍌Thank For Watching, Enjoy My Video ── ────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ───▄▄██▌ █ ░The truck carrying 100000000 LIKE came here.. ▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░▐. ███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ . ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀. addon good addon good minecraft pe addon anime minecraft pe addon anime monecraft pe good luffy addon one piece addon my hero academy addon jujutsu kaisen addon ryp anime addon ryp anime addon v4 anime addon minecraft pe 1.20.40 one piece addon minecraft pe 1.20.50 addon latest one piece good one piece addon craft piece ryp piece addon one piece addon for minecraft pe 1.20.50 super cool one piece addon latest cool one piece addon for minecraft pe 1.20.50 minecraft pe 1.20.50 how to download one piece addon minecraft pe 1.20.50 newest naruto addon best naruto addon super cool naruto addon ninja craft ninja craft addon 1.20.40 ninja craft addon naruto addon for minecraft pe 1.20.40 naruto addon for minecraft pe 1.20.50 cool naruto addon naruto addon Latest cool naruto addon for minecraft pe 1.20.40 latest cool naruto addon for minecraft pe 1.20.50 how to download naruto addon minecraft pe 1.20.40 how to download naruto addon minecraft pe 1.20.50

 • Block Bullies: Schoolyard foes in Minecraft

  Block Bullies: Schoolyard foes in Minecraft In the world of Minecraft, where creativity reigns, Fangkuaixuan brings joy, with humor that entertains. Animations that are funny, with a touch of glee, Bringing happiness to all, for everyone to see. Avoiding any harm, keeping it child-friendly, Creating content that’s safe, for all to enjoy freely. With each video shared, a smile is guaranteed, For Fangkuaixuan’s channel, is where happiness breeds. So come along and join, in the Minecraft fun, With rhymes and laughter, until the day is done. Subscribe to the channel, for more joy and delight, In the world of Minecraft, where everything is bright. Read More

 • Join Minewind Minecraft Server for Hardcore Survival Adventures!

  Join Minewind Minecraft Server for Hardcore Survival Adventures! Welcome Minecraft enthusiasts! Are you ready to embark on a thrilling adventure in the world of Minecraft? Look no further than Minewind server, where the possibilities are endless and the excitement never stops. Imagine surviving 100 days as a WARDEN LAND SHARK in Hardcore Minecraft, just like Zozo did in their latest YouTube video. The adrenaline rush, the challenges, the triumphs – all waiting for you to experience on Minewind server. With a vibrant community and endless opportunities for exploration and creativity, Minewind server is the perfect place to unleash your inner adventurer. Whether you’re a seasoned player or… Read More

 • Discover the Excitement of Minewind Minecraft Server!

  Discover the Excitement of Minewind Minecraft Server! Welcome to Newsminecraft.com, where we bring you the latest and greatest in the Minecraft community! Today, we stumbled upon a fascinating video titled “マインクラフトでマイクイズ!なにがかわったかわかる?” which showcased a fun quiz within the Minecraft world. While the video itself may not be directly related to Minewind Minecraft Server, it reminded us of the endless possibilities and adventures that await in the Minecraft universe. If you’re looking for a vibrant and dynamic Minecraft server to join, look no further than Minewind. With its unique gameplay features and dedicated community, Minewind offers an experience like no other. Whether you’re a seasoned player or… Read More

 • MY DRAGON DESTROYED MY HOUSE IN MINECRAFT

  MY DRAGON DESTROYED MY HOUSE IN MINECRAFT Exploring the World of Minecraft Welcome to a channel dedicated to the incredible world of Minecraft! In this video, we will delve into all the exciting aspects of this sandbox game that has captured the hearts of millions of players worldwide. Introduction: If you are a fan of building, exploration, survival, and adventure, Minecraft is the perfect game for you. With charming pixelated graphics and endless gameplay, you can create your own virtual world and embark on epic journeys. Main Features: Build Your Dream Home: From a small cabin to a grand castle, unleash your creativity in designing your… Read More

 • Minecraft 1.21 Update: Crazy Tests!

  Minecraft 1.21 Update: Crazy Tests! Exploring Minecraft 1.21 Features: A Sneak Peek into Exciting Updates Join the adventure as Minecraft enthusiasts dive into the latest 1.21 update, showcasing a plethora of new features and elements that promise to elevate the gaming experience to new heights. From innovative tools to adorable companions, this update is packed with surprises that will keep players engaged for hours on end. Time Lamps: Illuminating the Way One of the standout additions in the 1.21 update is the introduction of Time Lamps. These mystical lamps not only light up the surroundings but also have the ability to manipulate time, offering… Read More

 • Prank-filled Minecraft Hardcore S2 B4!

  Prank-filled Minecraft Hardcore S2 B4! Minecraft Hardcore S2 B4: Bol Sohbetli Ada Düzenlemeri Videosu! Exploring the World of Minecraft Hardcore In the latest episode of Minecraft Hardcore Season 2, the players embark on a thrilling adventure filled with excitement and challenges. The video showcases the team’s efforts to survive in a hardcore world where every decision matters. Meet the Players The team, led by Guapoins (Kadir), demonstrates excellent teamwork and communication as they navigate through the game. Their interactions are not only entertaining but also showcase the importance of collaboration in Minecraft Hardcore. Exciting Updates and Modifications Throughout the video, the players showcase various… Read More

 • Paradox Event in Free Fire for Samsung Devices

  Paradox Event in Free Fire for Samsung Devices The Paradox Event in Free Fire The latest event in Free Fire, known as the Paradox Event, has brought a wave of excitement among gamers. With new legendary bundles and skins, this event is a must-see for all Free Fire enthusiasts. New Legendary Bundles The Paradox Event introduces a new legendary bundle featuring a Paradox ring emote and a unique sword skin. Additionally, players can enjoy new animations and emotes, including one with a katana theme. Exciting Rewards Players can participate in daily tasks to earn rewards such as the Cairo character and exclusive in-game items. By completing tasks… Read More

 • Discover the Ultimate Minecraft Experience on Minewind Server

  Discover the Ultimate Minecraft Experience on Minewind Server Welcome to NewsMinecraft.com, where we bring you the latest updates and trends in the Minecraft community! Today, we want to talk to you about the exciting world of Minecraft servers, specifically Minewind. While watching Faisal Animation Indonesia’s latest video, you may have been inspired by the creativity and imagination that Minecraft brings to life. Imagine taking that creativity to the next level on a server like Minewind, where you can join a vibrant community of players from around the world. At Minewind, you can explore unique gameplay features, engage in thrilling PvP battles, and embark on epic adventures with… Read More

 • World’s Top 8 Parkour Challenges

  World's Top 8 Parkour Challenges Exploring the World of Minecraft Parkour with zeksed Introduction In the vast world of Minecraft, where creativity knows no bounds, parkour challenges have become a popular way for players to test their skills and push their limits. One such challenge that has caught the attention of many is the Dimension Parkour created by Hielke. This parkour course has garnered a lot of interest, with players like zeksed taking on the challenge to secure a spot in the top 10 worldwide. The Challenge The challenge laid out for players like @firstthedark, @NEMO_NoName, and @FrostikChannel24 is to claim a spot in… Read More

 • Join Minewind Server for Epic Gaming Adventures!

  Join Minewind Server for Epic Gaming Adventures! Welcome to NewsMinecraft.com! Are you a gamer, explorer, or just someone looking for a new adventure in the world of Minecraft? If so, we have the perfect recommendation for you – Minewind Minecraft Server. While watching The Jack 😎 @GamerFleet @AnshuBisht on YouTube, you may have felt a surge of excitement and creativity. That same feeling can be found on Minewind, where players from all over the world come together to build, explore, and survive in a unique and challenging environment. With a focus on gaming, education, narration, storytelling, guides, and tutorials, Minewind offers a diverse and engaging experience… Read More

 • Insane New Mace Weapon Revealed by Zyphron!

  Insane New Mace Weapon Revealed by Zyphron!Video Information This video, titled ‘The new mace weapon in Minecraft:’, was uploaded by Zyphron_ on 2024-03-18 18:45:00. It has garnered 2219 views and 105 likes. The duration of the video is 00:00:30 or 30 seconds. sub if u want. JOIN MY DISCORD SERVER: https://discord.gg/uP6Egedutw All Socials: Solo.to/zyphron_ Read More

 • SHOCKING! Juvaid spills all in ‘Just Chatting’ session!

  SHOCKING! Juvaid spills all in 'Just Chatting' session!Video Information This video, titled ‘just chatting’, was uploaded by Juvaid on 2024-01-12 05:35:56. It has garnered views and [vid_likes] likes. The duration of the video is or seconds. download honeygain https://r.honeygain.me/JUVAI29CAB donations:https://streamelements.com/juvaidpb13/tip minecraft, … Read More

 • TheVanillaProject

  TheVanillaProjectWelcome to TheVanillaProject! This is a server aiming to keep the overall gameplay as vanilla as possible. There are a few commands that will make the gameplay a bit more multiplayer-friendly, and does not alter the gameplay in any major way. We are a growing, active, mature and constructive community, helping make the server a more fun place to be! The server is hosted on professional enterprise-grade hardware by passionate minecraft server owners that care about the community and makes sure everyone has the best experience possible! thevanillaprojectmc.com Read More

 • Cozy Craving Semi-Vanilla Survival Java 1.20.6 Geyser Bedrock No Whitelist

  Cozy Craving Server 🌐 Our Server in a Nutshell 🌐 We are a new server with a map size of 14k by 14k, expanding to accommodate new vanilla content and players. We focus on vanilla gameplay with added quality of life features like renewable elytra and a chest shop system. Join our vibrant community of builders creating amazing structures and farms. 🧭 Our Principles 🧭 Community First: We prioritize building a supportive community over profit. Long-Term Map: Our map is permanent, incorporating new releases as it expands. Golden Rule: Respect other players and use common sense. Work Hard, Play Hard:… Read More

 • PirateCraft – Pirate themed minecraft server, build working ships and cannons! & Creative MoveCraft!

  PirateCraft - Pirate themed minecraft server, build working ships and cannons! & Creative MoveCraft!⚓ Connect: mc.piratemc.com⚓ Website: https://www.piratemc.com⚓ Discord: https://discord.piratemc.com⚓ Rules: https://piratemc.com/information/rules/⚓ Live Map: https://piratemc.com/map/⚓ Getting Started: https://piratemc.com/guides/getting-started/⚓ Detailed Guides: https://piratemc.com/guides/About usPirateCraft is a Pirate themed Minecraft survival server. We’re a 10 year old tight-knit community that’s developed over the years into a wonderful family. Our ethos for running PirateCraft is to have a permanent map that Never Resets!, builds will be kept and protected, you can disappear for 3 months and come back to carry on where you left off! We’ve had players come back after 5 years and continue where they left off! The world doesn’t get stale, Land & abandoned… Read More

 • Minecraft Memes – Prison for “Bowser” Insulters

  Minecraft Memes - Prison for "Bowser" InsultersLooks like Bowser finally got his revenge by turning people into pixelated prisoners! Better watch out for those fire-breathing turtles next time. Read More

 • Minecraft Lies: Crafting Chaos

  Minecraft Lies: Crafting Chaos In the world of Minecraft, where blocks reign supreme, I bring you the news, like a lively stream. Updates and features, all in a rhyme, Keeping you entertained, every single time. From new mobs to biomes, and everything in between, I’ll keep you informed, with a playful sheen. So join me in this journey, through pixels and code, As we explore Minecraft, in a lyrical mode. So stay tuned for more, every week at three, For Minecraft news, with a twist from me. Subscribe and support, it means a lot, As we journey through Minecraft, in this rhyming slot. Read More

 • The power of a bad haircut… #minecraft #meme

  The power of a bad haircut... #minecraft #meme “Who knew that all it took to defeat the Ender Dragon was a fresh new haircut? Forget enchanted weapons, just book an appointment at the salon!” #minecraft #meme Read More

 • Surviving Minecraft vs Lego House Challenge with Friends

  Surviving Minecraft vs Lego House Challenge with Friends Minecraft vs. Lego Challenge: A Thrilling Adventure with Dani and Robbi! In the latest video by Dani and Robbi, Benny, Dani’s best friend, introduces an exciting challenge between Team Minecraft and Team Lego, reminiscent of the “Dani e Robbi Non Ti Fermare” official song! The Minecraft team consists of Robbi and Jenny, Dani’s sister, while the Lego team is formed by Dani and his new friend Cami. The challenge kicks off with a task to build the tallest tower, with the Lego team emerging victorious. Team Dynamics and Challenges Jenny, Dani’s sister, part of Team Minecraft, stumbles upon a… Read More

 • Discover the Ultimate Adventure on Minewind Minecraft Server!

  Discover the Ultimate Adventure on Minewind Minecraft Server! Welcome to Newsminecraft.com, where we bring you the latest and most exciting news from the world of Minecraft! Today, we stumbled upon a fascinating YouTube video titled “DÜNYADAKİ EN BÜYÜK CANAVAR KAMYONU YAPARSAK NE OLUR? 😱 -Minecraft”. While the video may not be directly related to Minewind Minecraft Server, it got us thinking – what if you could unleash your creativity and build something truly epic on a server like Minewind? Imagine a world where you can embark on thrilling adventures, engage in exciting challenges, and connect with a community of like-minded players. Minewind offers a unique and immersive… Read More

 • Ultimate Starter House Upgrade & Pumpkin Farm Build!

  Ultimate Starter House Upgrade & Pumpkin Farm Build! Expanding Horizons in Minecraft Survival Episode 7 Building the Second Floor of the Starter House In VanderzoneMC Episode 7, the focus shifts to expanding the starter house. The player embarks on the task of constructing the second floor, adding more space and functionality to their humble abode. With each block carefully placed, the house begins to take on a new dimension, reflecting the player’s creativity and vision. Key Point: The second floor of the starter house serves as a testament to the player’s progress and dedication in the game. Crafting a Sturdy Bridge As the player ventures further into… Read More

 • Insane Profit Tricks in Hypixel Skyblock: Rain 4 Flips!

  Insane Profit Tricks in Hypixel Skyblock: Rain 4 Flips!Video Information This video, titled ‘4 Flips that will make you profit… | Flipping | Hypixel Skyblock’, was uploaded by Rained on 2024-02-23 17:15:00. It has garnered 6442 views and 118 likes. The duration of the video is 00:02:28 or 148 seconds. #minecraft 4 Flips that will make you profit… | Flipping | Hypixel Skyblock This video shows three flips you can do to make profit in Hypixel Skyblock subscribe for more! 4 Flips that will make you profit… | Flipping | Hypixel Skyblock 4 Flips that will make you profit… | Flipping | Hypixel Skyblock 4 Flips that will… Read More

 • Mind-Blowing Chip Habits Exposed

  Mind-Blowing Chip Habits ExposedVideo Information This video, titled ‘चिप्स की बारिश 👹🧟‍♀️#viral #youtubeshorts’, was uploaded by Mind Roar on 2024-03-24 01:30:02. It has garnered 160 views and 4 likes. The duration of the video is 00:00:15 or 15 seconds. animation 🧟‍♀️🙀#viral #bhoot #youtubeshorts #movie cartoon funny anime shorts cute adorable vtuber minecraft sankat mochan vlog majewali kahani majedar kahani game minecraft maizen sisters maizen zenichi mikey maizen jj viral minecraft minecraft anime story mikey ghost clean scary myghostfriend cute movie/anime fyp dsand #shorts entertainment like movie anime susie bob spooky animated likes girl game caine skibidi toilet skibidi toilets jax and pomni funny… Read More

 • ULTIMATE Minecraft PE Mod Showcase!! 😱🚀

  ULTIMATE Minecraft PE Mod Showcase!! 😱🚀Video Information This video, titled ‘TOP 10 BEST JAVA MODS 🤩 FOR MINECRAFT PE🔥🔥| @MrSuperb0’, was uploaded by Mr.Superb on 2024-03-09 06:10:07. It has garnered views and [vid_likes] likes. The duration of the video is or seconds. TOP 10 BEST JAVA MODS FOR MINECRAFT PE CURRENT SUBSCRIBER – 51 TARGET 100 DOWNLOAD SENPAI … Read More

 • EPIC ALLIANCE! New Minecraft Advancement Unlocked? Ep. 61

  EPIC ALLIANCE! New Minecraft Advancement Unlocked? Ep. 61Video Information This video, titled ‘Uneasy Alliance | THE LAST ADVANCEMENT? | Let’s Play Minecraft | Ep.61’, was uploaded by Aegisean on 2024-05-12 12:00:39. It has garnered 64 views and 5 likes. The duration of the video is 00:14:16 or 856 seconds. Finally rescuing a #ghast today 🙂 CHAPTERS 00:00 Intro 01:19 Distractions 03:10 Uneasy Alliance 10:48 Phantoms 13:49 Outro End Portal Trapped Wither Method: https://youtu.be/sBH66B6hBzo?si=ZR0uNODFqIjX0DGL New here? I’m building my fantasy world in Minecraft. Subscribe to stay up to date on developments! Fantasy world? Yes! I’m a writer, so check out my website for more information 😉 WEBSITE: https://www.aegisean.com… Read More

 • Tiktok Streamer TROLLS NEWBIE in FORTNITE!

  Tiktok Streamer TROLLS NEWBIE in FORTNITE!Video Information This video, titled ‘Streamer TROLLS NEW PLAYER in FORTNITE’, was uploaded by Jackbuzza Tiktok on 2024-01-11 13:00:42. It has garnered 9892 views and 203 likes. The duration of the video is 00:00:28 or 28 seconds. save 25% on your own minecraft server with shockbyte Use code: BUZZA @ https://shockbyte.com/partners/buzza • Twitch • WATCH ME LIVE! https://twitch.com/jackbuzza • Jackbuzza’s Armada Discord • https://discord.gg/HZ9vamc • Twitter • https://www.twitter.com/jackbuzza Join My Minecraft Server! (Java + Bedrock 1.18.2+) IP: play.thearmada.gg Bedrock Port: 25565 • ALL SOCIALS • https://jackbuzza.com Read More

 • EPIC RED KNIGHT MINECRAFT STREAM!! 👑🔴

  EPIC RED KNIGHT MINECRAFT STREAM!! 👑🔴Video Information This video, titled ‘RED KNIGHT MINECRAFT STREAM !!!!!!!!!!’, was uploaded by knightgeist on 2024-04-04 10:12:58. It has garnered 507 views and 59 likes. The duration of the video is 02:08:59 or 7739 seconds. JOIN ITS MINECRAFT!!!!!!!!!!! Read More

 • EPIC Minecraft Base Build – Zero Gaming 21

  EPIC Minecraft Base Build - Zero Gaming 21Video Information This video, titled ‘Minecraft Wolrd 2 : #3 Wir bauen eine Base!’, was uploaded by Zero gaming 21 on 2024-02-25 12:06:19. It has garnered 13 views and 1 likes. The duration of the video is 00:30:00 or 1800 seconds. My Best Video: https://youtu.be/QUIgWCMmGKE In the TWITCH Channel: https://www.twitch.tv/yt_zero_gaming In Discord: https://discord.gg/XDMvfy YT Partner: TaselTap Twitch: https://www.twitch.tv/taseltap/ I hope you enjoyed the video and you’ll leave a like. You can also give me feedback in the comments below on what I can improve. And if you’re new and like my channel, please subscribe. Read More

 • EPIC new potion in Minecraft – game changer!

  EPIC new potion in Minecraft - game changer!Video Information This video, titled ‘Minecraft’s OVERPOWERED new potion effect’, was uploaded by Butter Crumb on 2024-04-07 14:00:13. It has garnered 10772 views and 310 likes. The duration of the video is 00:00:37 or 37 seconds. With Minecraft’s April fools update this year, we got one of the most interesting and detailed dimensions we ever could have imagined and along with new Mobs, Bosses, Structures, Biomes and Items we were also granted a new potion effect allowing players to mimic the Spider and climb walls – granted with the new grapple item and you’re basically Minecraft Spiderman music – the… Read More

 • Praklon MC – Ultimate Shader for MCPE 1.20.51+

  Praklon MC - Ultimate Shader for MCPE 1.20.51+Video Information This video, titled ‘Best shader for Minecraft pe 1.20.51+ MCPE SHADER cinematic review’, was uploaded by Praklon MC on 2024-03-05 21:55:39. It has garnered 111 views and 5 likes. The duration of the video is 00:01:25 or 85 seconds. Best Shader for Minecraft pe 1.20.51+ MCPE cinematic review link in pin comment 📌 ignore:- minecraft, minecraft hunger games, minecraft survival island, minecraft mods, minecraft song, minecraft style, minecraft xbox 360, minecraft parody, minecraft herobrine, skydoesminecraft, minecraft songs, captainsparklez, minecraft yogscast, yogscast minecraft, yogscast, minecraft skydoesminecraft, sky does minecraft, gangnam style, tobuscus minecraft, minecraft trolling, pewdiepie, smosh, tobygames minecraft,… Read More

 • Akoot&Co Semi-Vanilla 1.20.4 Discord Events Building-Focused No Map Resets ViaVersion

  Welcome to Akoot & Co Discover your ultimate destination for a classic Minecraft experience at Akoot & Co. Our server offers a semi-vanilla community with quality-of-life enhancements, creating a medium-scale, chill environment for players. Features Discord Server (Discord + Minecraft integration) World Map (dynmap) Bedrock support (Geyser) Unlimited Homes No pesky land claims (Honor system + rollbacks) KeepInventory (Optional per player!) Timed Ranks/Custom Titles Text Formatting (+Gradients!) Brewery (nothing game-breaking, just a treat!) Big boy ram and big boy processor (minimal lag) Join us now at Akoot & Co to experience unlimited homes, a grief-free environment, and a seamless Discord… Read More

 • Block Buddy Network

  Block Buddy NetworkBlock Buddy Network is an Indian SMP where players can claim their land, create shops, and have fun playing.We support an economy plugin for transactions. Have all plugins which makes SMP server a great place to game. Read More

 • Minecraft Memes – Pov: I forgot my diamond pickaxe

  Looks like someone’s mining journey just hit rock bottom! Read More

 • “Hot Minecraft Memes: When Creeper Explodes Your House Again” #minecraft #meme

  "Hot Minecraft Memes: When Creeper Explodes Your House Again" #minecraft #meme "Me trying to find diamonds in Minecraft: digs straight down Narrator: And that’s when he knew, he messed up. #minecraft #meme" Read More

 • Secret Chest Room in Minecraft!

  Secret Chest Room in Minecraft! The Intriguing World of Minecraft Hidden Chest Rooms Minecraft, the beloved sandbox game, offers players endless opportunities for creativity and exploration. One of the most exciting aspects of the game is the ability to create hidden chest rooms within your structures. These secret spaces not only add a touch of mystery to your builds but also serve as secure storage areas for your valuable items. Creating Your Hidden Chest Room To make a hidden chest room in Minecraft, you’ll need to first decide on the location. Whether you choose to conceal it behind a painting, under a trapdoor, or… Read More

 • Join Minewind Minecraft Server for Epic Adventures!

  Join Minewind Minecraft Server for Epic Adventures! Welcome to Newsminecraft.com, where we bring you the latest updates and news from the Minecraft community! Today, we stumbled upon a thrilling YouTube video titled “FloProduction: Finale (Partie 2) | Court Métrage Minecraft.” In this action-packed short film, Florian and his employees must confront their greatest threat yet – Igor, a formidable enemy who is seeking revenge on FloProduction. As we watched the intense battle unfold, we couldn’t help but think about the importance of teamwork and camaraderie in facing challenges. And what better way to experience this sense of unity than on a Minecraft server like Minewind? Imagine… Read More

 • Legendary Minecraft 1.7.10 Gameplay Part 3

  Legendary Minecraft 1.7.10 Gameplay Part 3 The Legendary Minecraft 1.7.10 Gameplay: A Thrilling Adventure Unfolds! Exploring the Depths of Minecraft 1.7.10 In this exciting video, the player embarks on a journey filled with twists and turns in the world of Minecraft 1.7.10. From the captivating intro to the heart-pounding moments in the mines, every second is packed with adrenaline-pumping action. Unveiling Achievements and Epic Battles As the player delves deeper into the game, they conquer challenges and unlock achievements that showcase their skills and determination. From mastering the art of crafting bread to gearing up for epic battles, every milestone is a testament to their… Read More

 • CaptainSparklez 2: EPIC SteamPunk Escape! 🚀🔥

  CaptainSparklez 2: EPIC SteamPunk Escape! 🚀🔥Video Information This video, titled ‘Great Escape | SteamPunk Craft Ep. 7’, was uploaded by CaptainSparklez 2 on 2024-05-17 00:00:23. It has garnered 28582 views and 1331 likes. The duration of the video is 01:27:48 or 5268 seconds. We are playing the SteamPunk Minecraft modpack in which we must make more guns and upgrade the guns and use them to shoot the ender dragon. Thanks to Apex Hosting for sponsoring! Use code “CaptainSparklez” to get 25% off your own server’s first month: https://apexhost.gg/CaptainSparklez SteamPunk Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLli4oThJ08ZzAISiEHgdat0zSxNjMT6ji My Links: ● My gear (code CaptainSparklez): https://logi.gg/captainsparklez ● My clothing line: https://qualitycontent.com/ ●… Read More

 • Mind-Blowing Discoveries in Minecraft Maizen

  Mind-Blowing Discoveries in Minecraft MaizenVideo Information This video, titled ‘WHAT JJ And Mikey FIND inside NEW MOB PLANETS CREEPER ENDERMAN VILLAGER in Minecraft Maizen’, was uploaded by muzin on 2024-02-25 10:00:43. It has garnered 194012 views and 1071 likes. The duration of the video is 00:42:46 or 2566 seconds. WHAT JJ And Mikey FIND inside NEW MOB PLANETS CREEPER ENDERMAN VILLAGER in Minecraft Maizen This is not an official Maizen channel, we make fan videos with JJ and Mikey. Our channel is exclusively for fans of Maizen. We are not trying to impersonate his personality, we just want to add new and interesting stories… Read More